#572

Nutsspaarbank Gouda op Oosthaven 12 Paul van Horssen

Foto boven: SAMH, Foto onder: Nico J. Boerboom

Dit verhaal is geplaatst in de categorie gebouwen & bezienswaardigheden.

Alle categorieën

Gouda kende in zijn binnenstad verschillende bankgebouwen uit de eerste helft van de 20e eeuw. Op de Markt, waar zich nu restaurant ’t Zusje bevindt, stond de bank van Goedewaagen, op Turfmarkt 30 de bank van Knox en Dortland en op Oosthaven 1 de Rotterdamsche Bank.

Op Oosthaven 12 staat uit 1938 ook zo’n gebouw. Het is gebouwd in de Nieuwe Zakelijke stijl. Het was de behuizing van de vroegere Nutsspaarbank. Tegenwoordig zit er Gouda Studio’s, centrum voor muziek en kunst. Het ontwerp is van architect ir. H.F. Mertens uit Bilthoven, die ook het gebouw op Oosthaven 1 ontwierp. Een onderdeel van deze bank was de Jeugdspaarbank op Molenwerf 1, die uitkomt bij Oosthaven 12. Nu is dit gebouw onderdeel van Museum Gouda.

Ontwikkeling van 'het lagere volk'

De Nutsspaarbank kwam voort uit de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (’t Nut), opgericht in 1784. De landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen had als doel het welzijn van individu en gemeenschap te bevorderen. ‘t Nut wilde vooral aan ontwikkeling van ‘het lagere volk’ doen en was de grondlegger van de Nutsverzekeringen, Nutstuinen, Nutsleeszalen, Nutsvolksuniversiteiten en van Nutsspaarbanken.

De Spaar- en Hulpbank

De Goudse Nutsspaarbank was in 1857 opgericht. Aan het eind van de 19e eeuw stond de bank bekend onder de naam Spaar- en Hulpbank. De Hulpbank was de naam voor de bank waar mensen geld konden lenen. Mensen die geld nodig hadden, konden een krediet krijgen tot een maximum van 100 gulden. Het geld kwam uit de zakken van welgestelde Gouwenaars.

De Jeugdspaarbank opgericht in 1941

De vergaderingen van de spaarbank werden gehouden in een door de gemeente beschikbaar gestelde Regentessekamer in het St.-Catharina Gasthuis op de Oosthaven. In 1907 werd een eigen pand aangekocht op Oosthaven 12. Om de bank verder te kunnen uitbreiden werd in 1936 het naastgelegen pand aangekocht. Op de plaats van die panden verrees een nieuw gebouw. De genoemde Jeugdspaarbank werd in het oorlogsjaar 1941 opgericht. Aan de buitenkant van het gebouw aan de Molenwerf zie je een rond raam. Eerst bevond zich dat aan de kant van de Oosthaven, na een verbouwing in 1967 is het ronde raam verplaatst naar de zijde op de Molenwerf.

Het raam aan de Molenwerf

Foto 47 02

Het raam is een geschenk van het voormalige bankiershuis M.J. Ogier en Co (Oosthaven 53). In 1943 moest die bank plotseling verhuizen en kreeg zij onderdak in de Nutsspaarbank. De reden van de verhuizing was dat op Oosthaven 53 Ortskommandant Schmidt zijn bivak wilde opslaan. In 1971 werd besloten een samenwerking aan te gaan met de Spaarbank te Rotterdam en een jaar later fuseerden beide banken. De naam Nutsspaarbank Gouda bleef gehandhaafd.

De verhalen van DieGoude zijn eerder gepubliceerd in Weekblad deGouda.