#182

Unieke natuur in Heemtuin Goudse Hout Sjaak Witteveen

11 10 2013 004

Al eens op de Heemtuin Goudse Hout geweest? Het is verbazingwekkend hoeveel Gouwenaren dit bijzondere stukje natuur nog niet hebben ontdekt. En dat terwijl de heemtuin al in 1986 is aangelegd.

Gelegen midden in het natuur- en recreatiegebied De Goudse Hout kun je hier kennismaken met een aantal kenmerkende landschapselementen en de daarbij behorende natuurwaarden uit het Hollandse Veenweidegebied, de omgeving van Gouda.

In de 70’er jaren van de vorige eeuw uitten natuur- en milieugroepen uit Gouda en omgeving de wens een heemtuin op te richten. In 1973 werd hiervoor een eerste plan opgesteld. Daarna is gezocht naar een gebied waar, op een klein oppervlak, de voor de veenweiden karakteristieke plantensoorten voor een breed publiek toegankelijk konden worden gemaakt. Intensief lobbywerk leidde er toe dat Joop Borgman, destijds wethouder van de gemeente Gouda en lid van het bestuur van het Recreatieschap Reeuwijk en omstreken, zich actief inzette voor de realisatie van de heemtuin in het recreatiegebied de Goudse Hout.

Van plan naar oplevering

In 1984 zijn de Stichting en een werkgroep Heemtuin Goudse Hout opgericht. De Stichting bundelde de in de Goudse regio aanwezige kennis op het gebied van ontwikkeling en beheer van natuurterreinen. In de werkgroep participeerden de provincie, het recreatieschap en de stichting. De werkgroep kreeg tot taak een inrichtingsplan voor een heemtuin te maken. Dat plan was in 1986 gereed, waarna werd begonnen met de uitvoering. In 1987 werd het centrumdeel van de tuin overgedragen aan de Stichting Heemtuin Goudse Hout. De tweede fase van de tuin, het buitengebied met het hooiland, de grienden en de waterpartijen, werd in 1990 opgeleverd.

Een haai in de slootkant

Een enthousiaste groep vrijwilligers beheert de heemtuin. In al die jaren hebben we al het nodige met elkaar meegemaakt. Zo hebben er al diverse vrijwilligers een nat pak gehaald bij het sjouwen van takken over gammele bruggetjes. Ook hebben we een keer een haai gevonden aan de slootkant op de heemtuin. Nu was dat toevallig rond 1 april, dus het zal wel een (sinistere) grap van iemand zijn geweest. We hebben ook wel eens een snoeizaag moeten opvissen met een magneet. Magneetvissen was toen nog niet hot. Ook gezelligheid vinden wij belangrijk, alhoewel dat door de coronasituatie lastiger is geworden. Jaarlijks organiseren we een gezellige avond, waarop onze vrijwilligers bedankt worden voor hun inzet. Helaas kon deze de laatste twee keer niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen.

Heden ten dage kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd landschap met bijzondere planten en dieren. Kom dus gauw eens kijken!