#294

Stad op stelten Sjouk Engels en Sjaak de Keijzer

Turfmarkt verhoging A

Dit verhaal is geplaatst in de categorie landschap & natuur.

Alle categorieën

Wij zijn Sjouk Engels en Sjaak de Keijzer. We zijn lid van het Gouds Watergilde, een werkgroep van de Historische Vereniging Die Goude. Het gilde wil een bijdrage leveren aan een stad waarin het ‘water stroomt’ en de burgers trots zijn op hun stad. Een stad bovendien waar van de nood altijd een deugd wordt gemaakt.

Er is veel nattigheid in onze streken en we kampen met een zakkende bodem. Dat is altijd al zo geweest. Er wordt veel nagedacht over de toekomst van onze historische binnenstad. Daar wordt de oude waterstructuur weer hersteld. Dat is niet alleen voor de afwatering van belang, maar ook voor de cultuurhistorische waarde, de vitaliteit van de stad en de klimaatbestendigheid. Er wordt pragmatisch en inventief omgegaan met die nattigheid. Onze stad heeft daarmee veel kennis en praktijkervaring opgedaan in een nationaal kennisinstituut.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Onze droom is dat de burgers van de stad daarin gaan mee participeren. Veel eigenaren in de binnenstad hebben al van hun achtererven weer tuinen gemaakt en hun panden laten opvijzelen. Die panden zijn bij wijze van spreken ‘op stelten gezet’, om ook in de toekomst droge voeten te houden. Soms is gelijktijdig een kelder gerealiseerd. Door bij de voordeur een verhoogde stoep met een trapje aan te brengen is het hoogteverschil met het straatniveau overbrugd. Dat was in de Middeleeuwen heel gebruikelijk.

Internationale belangstelling

Als dat breed wordt gerealiseerd, zou dat een bijzonder sfeervol straatbeeld gaan opleveren. We verwachten bezoekers uit binnen- en buitenland, die komen kijken hoe wij hier ‘al polderend’ van de nattigheid in de stad een deugd hebben gemaakt. Wijzelf zouden daar in elk geval heel blij van worden.

Fotograaf: Nico J. Boerboom