#195

Gouda nog mooier dan gedacht: GOUDasfalt Eva Kosto

202006 GOU Dasfalt Foto Eva Kosto 2

Een bijzonder moment: op 16 juli 2015 wordt de stichting GOUDasfalt opgericht. Het is een groots burgerinitiatief op een voormalig fabrieksterrein: Koudasfalt.

Dit fabrieksterrein, dat recht tegenover de Goudse binnenstad ligt en in directe verbinding met de Krimpenerwaard staat, wordt een levendige stadsoever voor alle Gouwenaars: GOUDasfalt. Een stoere plek om te kunnen werken en recreëren, met ruimte voor kunstenaars, ondernemers en nieuwe werkkansen, met ambachtelijke bedrijfjes, horeca, plek voor concerten, toneel, marktjes, een moestuin, yoga, scouting en buitensport. Je kunt er biologische producten halen en er is een stadsstrand met uitzicht op de stad.

Ruimte voor creativiteit

Veel Gouwenaars tekenen de petitie om van Koudasfalt GOUDasfalt te maken en tonen hun vertrouwen in de initiatiefgroep. Ze bieden ervaring, kennis en handen als vrijwilliger aan. Ook denken ze actief mee over de mogelijkheden voor het terrein en werken deze uit in een bidbook. De gemeente is door zijn enthousiaste burgers overtuigd, koopt het terrein en verhuurt het aan de stichting GOUDasfalt. Samen met ondernemers die (werk)ruimtes huren en door mooie evenementen op het terrein heeft de stichting na een jaar een sluitende businesscase; GOUDasfalt mag blijven!

Ondertussen groeit en bloeit het terrein. Er is grote betrokkenheid van veel vrijwilligers: ze realiseren veel van de ideeën uit het bidbook. Samen pakken ze ook nieuwe projecten op; er is ruimte voor creativiteit. De straatbieb, de Telefoon van de Wind en twee imkers zijn te vinden op het terrein. In het weekend is GOUDasfalt over de Hollandsche IJssel bereikbaar met pontje GEIN.

Cultuurhistorie en innovatie gaan hand in hand

Ook de komende jaren groeit het terrein ‘organisch’. Er is aandacht voor verbinding doordat mensen met ideeën, ambities en goede zin belangeloos samenwerken om mooie dingen te maken. Een ander aandachtspunt is vergroening; vrijwilligers bedekken het asfalt met aarde, leggen grasveldjes aan en planten bomen. Daarnaast is er verrijking door recreatieve activiteiten. Er ontstaat waardevermeerdering door te investeren in zelfwerkzaamheid, deskundigheid en innovatief ondernemerschap.

Door te experimenteren, in samenwerking met kennisinstituten en bedrijven in onder meer het project Plantenkracht en het zonnedak, is er plaats voor innovatie. De cultuurhistorie krijgt een plek door verhalen te vertellen over de geschiedenis van de plek: de bedrijvigheid en betekenis van de Hollandsche IJssel als levensader van Gouda. Ten slotte blijft er altijd aandacht voor verandering , doordat inwoners het heft in eigen handen nemen en de gemeente Gouda hier ruimte voor biedt binnen een samenwerkingsovereenkomst.

Gouda bruist. Onze voorouders zullen trots op ons zijn, net als onze kinderen. Immers: Gouda is nog mooier dan ooit gedacht!