#430

Bananenpakhuis in Gouda Thea van Wordragen

Foto 19 01
Foto Nico J. Boerboom

Dit verhaal is geplaatst in de categorie bedrijvigheid, gebouwen & bezienswaardigheden.

Alle categorieën

Waarschijnlijk kent niet iedere Gouwenaar het Bananenpakhuis aan de Lage Gouwe 140. Het huis heet zo omdat het pand in de 19e eeuw een bananenpakhuis is geweest.

Waarschijnlijk stonden hier vanaf het midden van de 15e eeuw drie panden. Rond 1600 werden twee van de drie huizen samengevoegd. Tot 1880 hebben in die twee huizen heel wat families gewoond. In 1880 koopt Cornelis Jonker de twee panden. Hij gaf in 1881 opdracht tot het afbreken van beide panden en liet een geheel nieuw woonhuis bouwen. Het werd een uitzonderlijk breed huis met vijf vensters op elke verdieping. De heer W. Slont, importeur van de West-Indische Bananenhandel, had eerst op Westhaven 55 een bananenpakhuis. In november 1927 plaatste hij een advertentie in de Goudsche Courant waarin hij meldde dat hij in het centrum een pakhuis zocht. Hij kocht het pand Lage Gouwe 140 en verbouwde het in 1928 tot bananenpakhuis. De vier ramen op de begane grond werden vervangen door twee inrijpoorten. Boven de voordeur werden als decoratie trossen bananen aangebracht.

Fyffes

Op 13 september 1928 opende de heer Slont de nieuwe zaak. Op 2 mei 1929 stond in de Goudsche Courant een bericht van W. Slont ‘De Fyffes bananen welke U steeds met genoegen gebruikte, geven verwarring bij de gebruiker door aanvoer van verschillende andere soorten, en men denkt dat de kwaliteit niet meer zoo goed is als voorheen.’ W. Slont voorzag daarom de bananen voortaan van de woorden ‘Fyffes’. Er stonden soms prachtige reclames in de krant en in 1930 werd zelfs een prijsvraag uitgeschreven; bij het kopen van vijf stuks of een pond bananen werd een Fyffes-etiket uitgegeven dat kans gaf op een prijs.

‘Drijvende kelder’

Een opvallend verschijnsel in dit pand is de ‘drijvende’ kelder die uit de 17e eeuw stamt. Een drijvende kelder is een aan de binnen¬zijde betegelde bakstenen bak die drijft op het grondwater. Deze kelders liggen altijd in laag gelegen gebieden met een nogal hoog en niet gestabiliseerd grondwaterpeil. De drijvende kelder werd uit nood geboren. Extra ruimte was een goede oplossing voor de opslag van goederen, maar de keldervloeren barstten telkens weer open door te sterke opwaartse waterdruk.

Foto 19 02

Bananenpakhuis

In augustus 2000 is het pand eigendom geworden van Paul Mertens en Marja van Strien. Zij hebben het pand op prachtige wijze gerestaureerd en zij hebben het huis de naam ‘Bananenpakhuis’ gegeven. Op Open Monumentendag 2010 was het Bananenpakhuis open voor publiek. Men was toen bezig om de drijvende kelder te herstellen. Het Goudse Bananenpakhuis werd druk bezocht.

De verhalen van DieGoude zijn eerder gepubliceerd in Weekblad deGouda.

bananen  /  kelder  /  Die Goude