#319

Actief voor Amnesty Jantine Hansen

Jantine DSC05158 verkleind

De jaren 80 zijn voor Gouda – stad met een geschiedenis van 750 jaar en voor die tijd al als nederzetting op een plek die wateren en dus ook mensen verbond – een klein stukje op de tijdlijn.

Voor ons zijn de jaren 80 een half mensenleven geleden. In onze zoektocht destijds naar de fijnste plek om te wonen, na een werkdag thuis te komen en ons leven verder op te bouwen kwamen we los van elkaar op Gouda uit.

Amnesty

We vonden er huizen, in deze stad met veel historie, een mooi centrum, veel ruimte met groen en water eromheen. Kinderen werden geboren en groeiden op. We vonden er clubs en hobby’s. We ontmoetten elkaar: andere mensen met wie we, hoe verschillend we soms ook zijn, veel raakvlakken hadden en hebben. We vonden elkaar, allemaal actief als vrijwilliger voor Amnesty International Groep Gouda.

Mensenrechten

Met elkaar hebben we door de jaren heen veel samen bedacht, gedaan, meegeleefd. We werden en zijn nog steeds vrienden. We zorgen voor elkaar, lachen en huilen samen. We hebben elkaars familie en vrienden leren kennen, mensen zien komen en, zoals het leven in de jaren loopt, zien gaan.

We delen nog steeds de passie die ons ooit bij elkaar heeft gebracht: het werken voor mensenrechten. Een groot thema, dat net als alle grote thema’s klein begint, met samen denken hoe we dit binnen onze stad kunnen vormgeven.

Stad van Erasmus

In Gouda, stad van Erasmus, waar vrijheid van meningsuiting in het Huis van de Stad op de muren staat. In Gouda, stad van vrijheid, vrede, van mensenrechten.

Gouda, stad van verbinding. Waar Amnesty goede verbinding vindt met de bewoners, waar onze acties altijd goed gedragen worden. Waar we ook in samenwerking met andere betrokkenen werken aan mensenrechten, gelijke rechten voor iedereen. Nog steeds.

Amnesty is inmiddels meer dan 30 jaar actief in Gouda. En blijft dit doen. Want aandacht voor mensenrechten blijft nodig.

Help je ook mee?

Amnesty  /  Erasmus  /  jaren 80