#629

Shakespeare is hier, een parodie op het complotdenken Maurits Tompot

Shakespear

Dit verhaal is geplaatst in de categorie kunst, cultuur & onderwijs.

Alle categorieën

Dankzij de lockdown in 1609 kon ik eindelijk de zee oversteken om de geboortestad van Erasmus te bezoeken.

Schrijver in afzondering

De grote geleerde Erasmus was de boezemvriend van onze Thomas More aan wie hij ‘De Lof der Zotheid’ opdroeg. Omdat ik niet meer hoefde te acteren, kon ik nu toneelstukken schrijven waar ik wilde, bijvoorbeeld ook in het beroemde klooster van Stein.

En wat een geluk dat ik mijn toekomstige muze Martijntje Jaspersdochter op 24 juni, Sint Jansdag, in de Sint Janskerk te Tergouw mocht ontmoeten. Zij bleek getrouwd met een Engelse pottenbakker, William Barends. Ik werd verliefd vanaf het moment dat ik haar zag zitten in het koor, starend naar de Goudse Glazen. Ik nam de uitnodiging om haar man te ontmoeten gretig aan; er waren nog geen pijpenmakers in Tergouw en samen zouden we wellicht een bedrijfje kunnen opzetten, om in de buurt van Martijntje te blijven. En het lukte alsof het in een script stond. Helaas kreeg ik spoedig het vage vermoeden dat Barends ook voor de Engelse geheime dienst werkte.

In de schijnwerpers

Toen de lockdown in het najaar werd opgeheven, moest ik in Londen weer regisseren voor ‘The Kingsmen’. Het werk ging vóór het meisje, maar we bleven schrijven via gecodeerde brieven. De liefde zou op kookpunt blijven, jarenlang.

In Londen hoopte ik Barends te ontmoeten, die daar zogenaamd voor zaken vertoefde tijdens zijn jaarlijks verlof. Als hij een spion was, dan was hij een slechte zonder goede alibi’s. Bij toeval zag ik hem vanuit een koets, hij wandelde aan de arm van een vrouw. Ik ben hen gevolgd tot het huis waar ik een brief bezorgde als wisselgeld voor de toekomst.

Het complot

In Stratford verschenen op een dag sheriffs uit Londen. Ze onderzochten opnieuw het Buskruitcomplot. Fanatieke katholieken hadden King James willen opblazen en sommige leden van mijn familie werden verdacht en berecht en deze premiejagers hoopten ook geld bij mij te halen als ik medeplichtig zou zijn.

Ik wilde vluchten, maar dan zouden mijn lieve familie gegijzeld worden. Er bleef slechts één optie open: mijn schoonzoon en lijfarts John moest mij dood verklaren. Zou hij medeplichtig willen zijn? Zo ja, dan zou ik op mijn geboortedag, 23 april, willen ‘sterven’…(wordt vervolgd)

schrijver  /  theater  /  complot