#595

Monumenten doorgeven Hans Richters

Hans Richters Gevelsteen museumtuin 2
Foto: Hans Richters

Dit verhaal is geplaatst in de categorie gebouwen & bezienswaardigheden.

Alle categorieën

Vrijwel op de datum van mijn pensionering werd ik gepolst door een van de bestuursleden van de Stichting Open Monumentendag.

Na een ‘sollicitatiegesprek’ met twee andere bestuursleden ben ik in het bestuur als voorzitter aan de slag gegaan. Van huis uit ben ik sociaal geograaf, geïnteresseerd in ruimtelijke ordening en inrichting van steden. Daarbij komt affiniteit met geschiedenis. Dat sloot mooi aan bij dit vrijwilligerswerk.

35 jaar Monumentendag

Open Monumentendag vindt jaarlijks plaats in het tweede weekend van september. Het wordt sinds medio jaren tachtig internationaal georganiseerd. Gouda is bij uitstek een stad om dit te doen, er zijn honderden monumenten. We maken elk jaar weer een selectie welke monumenten open gaan, zorgen ervoor dat er gastheren en -vrouwen zijn om een en ander te begeleiden, gidsen en beschrijvingen van de panden. Het is een leuke groep vrijwilligers, iedereen heeft zijn eigen rol, eigen kennis en ervaring in het organiseren van dit evenement. Een kleine hechte groep werkt er door het jaar heen aan en nog eens tientallen mensen helpen mee op de dagen zelf. We vullen elkaar goed aan. Financiers zijn met name de gemeente en enkele trouwe sponsoren.

Goudse overvloed

209ouda


Er zijn zoveel mooie Goudse monumenten waaruit we elk jaar weer kunnen kiezen. Bijzonder is bijvoorbeeld het Metaheerhuis vanwege Joodse geschiedenis die eraan verbonden is. Een verrassing is altijd de Oud Katholieke kerk: je loopt een steegje door waarachter een prachtig interieur verscholen blijkt te liggen. Interessant zijn ook de wat meer recentere monumenten waarvan de functie is veranderd zoals het Spaardersbad, het Kaaspakhuis De Producent, de oude Ambachtsschool en de Kadeschool.

Het werk voor Open Monumentendag in Gouda is dankbaar werk. Veel monumenthouders zijn bereid om mee te doen. Het lijkt me zeker voor mensen die hun eigen woning open stellen een hele stap, al die bezoekers over de vloer. Maar er heerst, ook bij de bezoekers en bij alle deelnemende vrijwilligers, steeds een positieve sfeer.

Geef Gouda door

Ik ben vanuit Hazerswoude in Reeuwijk gaan wonen, had aanvankelijk niets met Gouda. Maar ik ben langzamerhand aan de stad verknocht geraakt door activiteiten als Open Monumentendag en ben zelfs Goudoloog geworden. Het is een gezellige stad en vooral die interessante Middeleeuwse periode is in het stadsbeeld nog te zien. De slogan van Gouda750, Geef Gouda Door, is bij uitstek te verbinden aan Open Monumentendag. Een monument is immers vrij letterlijk iets wat steeds doorgegeven wordt aan nieuwe generaties.