#190

Geloofsviering op Roze Zaterdag 2018 Mart van de Kamp

Geloofsviering Sint Janskerk Roze Zaterdag 2018

Toen ik begin 2017 hoorde over een Roze Jaar en dat Gouda in 2018 Roze Stad zou worden met als hoogtepunt Roze Zaterdag op 23 juni, was ik benieuwd naar wat dat zou betekenen. Ook wel wat bezorgd.

Zou zulke prominente aandacht voor LHBTI-acceptatie in Gouda niet averechts werken voor LHBTI-personen in Gouda, bijvoorbeeld omdat er vanuit sommige kerken verzet zou komen? Zelf ben ik 'nogal' gelovig en kerkelijk, vandaar.

Daarom ging ik in het voorjaar van 2017 naar een informatieavond. Daar bleek dat Roze Zaterdag moest starten met een kerkdienst of viering. Interessant. Ik keek om mij heen of ik mensen zag vanuit Goudse kerken, maar die leken hier dun gezaaid. Hoe wilde de organisatie dit aanpakken? Lang verhaal kort: ik meldde me aan als vrijwilliger.

Bespreekbare hobbels

Wat volgde was een bijzonder traject. Allerlei Goudse kerken raakten betrokken, begrepen de noodzaak van een inclusieve viering die recht doet aan de diversiteit van Gouda. Goudse voorgangers overlegden onderling. Een creatief team dacht mee over aankleding en invulling. Artiesten wilden meewerken. Vrijwilligers binnen en buiten kerken meldden zich. De Raad van Kerken Gouda nam de viering onder haar hoede. Hobbels waren er ook, maar bespreekbaar. Waar in Den Bosch als Roze Stad 2017 de Sint-Janskerk niet gebruikt mocht worden, zou in Gouda op Roze Zaterdag 2018 de geloofsviering wel in de Sint-Janskerk plaats kunnen gaan vinden. Geen hete hoofden hier, maar warme harten.

Regenboogviering

De viering was een hoogtepunt in de Goudse stadsgeschiedenis. Meer dan 500 mensen waren in een door de zon beschenen Sint-Janskerk bijeen. Een volgepakt koor, vanuit heel Nederland, vaak tot tranen bewogen. Het thema was ‘Gods liefde schept ruimte voor iedereen’. Onder de radar van het landelijke nieuws was er een ontroerende regenboogviering gericht op mensen. Die harten raakte. Mensen aan ’t denken zette. Tot op de dag van vandaag.