#242

De omslag naar duurzame energie gaat niet zonder slag of stoot Evert Hasselaar

Vanaf de jaren 60 zet ik me in voor het milieu en voor duurzame energie. Er is al veel gerealiseerd, maar er moet nog heel veel gebeuren. Gelukkig staat een nieuwe generatie klaar om de energietransitie voort te zetten.

Het zijn woelige tijden, eind jaren 60, mijn opleidingstijd in Delft. Het is de tijd van de hippiebeweging, overgewaaid vanuit de VS. Een verzet tegen een kapitalistische en materialistische levenswijze. Een keuze voor een eenvoudige, liefdevolle en kleinschalige samenleving, die zelfvoorzienend wil zijn en in alles het milieu wil sparen.
En dan de kans krijgen om als uitwisselingsstudent van de universiteit naar Amerika te gaan en in dat leven te duiken!

Club van Rome

In diezelfde tijd verschijnt ook het rapport van de Club van Rome, waar grote zorgen worden uitgesproken over de toekomst van de wereld met een onbeheersbare bevolkingsgroei en een uitputting van de natuurlijke hulpbronnen. We realiseren ons dat we naar duurzame energie moeten. We moeten dat zelf aanpakken en niet wachten op een trage overheid. Die instelling zal mijn actieve leven bepalen.

De wijk in voor zonnestroom

Met medestudenten ageren tegen plannen voor kaalslag van de binnenstad van Delft: niet slopen, maar vernieuwen. Samen met de bewoners in de wijk. Dat was het begin.

Met de Stichting WoonEnergie vraag ik aandacht voor duurzaam bouwen, in nauwe betrokkenheid van de wijk. Later word ik energieconsulent van de Woonbond. Daar kom ik op voor huurdersbelangen en zet ik concrete acties op in de eigen woonomgeving. Dat sluit aan bij de ideeën van de gemeente Gouda. De gemeente is al sinds 1991 lid van het Klimaatverbond, dat de CO2-uitstoot drastisch wil verminderen. Maar er is meer nodig! We beginnen in 2000 met vrijwilligers de Zonnestroomvereniging. We schrijven folders, overleggen met de bestuurders en woningbouwverenigingen, trekken de wijken in met de harmonie en houden samenkomsten om mensen warm te maken voor zonnestroom. In 2009 organiseren ‘de ideeënbrouwers’ het Klimaatfestijn, waar de flonkerende folder toen al vertelde over wat je zelf kunt doen tegen klimaatverandering.

Naar duurzame energie

We ontwikkelen het Energienetwerk en zetten met alle betrokkenen verdere plannen op. Met het Energieloket en de energiecoöperaties in Gouda proberen we alle aandacht te geven aan de behoeftes en kansen van de buurtbewoners. We helpen gemotiveerde mensen met betrouwbare informatie. De rest volgt later wel. Bij dit alles geldt dat we elkaar moeten meenemen en bovenal erop moeten vertrouwen dat we de maatschappij kunnen veranderen.
De omslag naar duurzame energie gaat niet zonder slag of stoot. Een voorbeeld is het onderzoek naar het vervangen van aardgas door een schoon, duurzaam en betaalbaar alternatief. Dat onderzoek gebeurt ook in ‘mijn’ wijk Kort Haarlem. Het verkennen is nog niet voorbij.
De energietransitie houdt niet op. Meer dan honderd Goudse scholieren zijn met ideeën en prachtige oplossingen gekomen. Het is duidelijk: mijn werk is nog lang niet af, maar een nieuwe generatie staat klaar. De omslag naar duurzame energie gaat door.