#506

Wie was Antje Nagel? Kirsten Spooren

Antje Nagel. Foto: Publiek Domein

Dit verhaal is geplaatst in de categorie personen & verenigingen.

Alle categorieën

Ook Antje Nagel (1744 – 1815) was een stoere vroedvrouw die opkwam voor ongetrouwde vrouwen. Het is bekend dat ze gemiddeld 54 geboortes per jaar begeleidde in Gouda en dat ze ook nog eens beschikte over een goede dosis medische kennis.

Op 20 maart 1792 hielp zij stads vroedmeester Cornelis Bleuland bij een uitzonderlijke en gecompliceerde ingreep, waarbij de schaambeenvoeg werd doorgesneden om ruimte te maken voor de geboorte van een reeds overleden kind. Van de moeder is bekend dat ze geheel herstelde van de ingreep.

Beboet voor 25 gulden

In 1796 moest Antje verantwoording afleggen bij het College der Vroedkunde over haar handelen bij een kraamvrouw die klaagde over buikpijn en de volgende dag overleed, maar het college bepaalde dat haar niks te verwijten viel. Een jaar later werd haar verweten niet voldoende aangedrongen te hebben bij een ongehuwde kraamvrouw om de naam van de vader te achterhalen. Antje werd beboet met 25 gulden, ruim één tiende van haar jaarvergoeding. Ze weigerde te betalen omdat de Goudse baljuw Hanzo Lemstra van Buma haar bevolen had in dit geval geen eed af te nemen. De boete werd uiteindelijk door een onbekende voldaan.

Dit verhaal is geschreven voor indebuurt Gouda. De redactie van indebuurt informeert en inspireert inwoners van Gouda via nieuws, artikelen en tips over alles wat de stad leuk maakt.