#383

Welkom in Gouda Cilia van Hofwegen

Vluchtelingenboot 2022 01 27 2
Vluchtelingenboot

In december 2021 verschijnt een hotelboot bij de Burgemeester Gaarlandtsingel. In de daarop volgende dagen arriveren de gasten: mannen uit de overvolle asielzoekerscentra elders in het land.

Ze zullen hier een paar maanden wonen. Geen probleem: Gouda is altijd een gastvrije stad geweest.

Godsdienstvrijheid

In 1517 spijkert Maarten Luther aan een kerkdeur in Wittenburg een lijst met klachten over de kerk van Rome. De beginletters van zijn stellingen zijn nu nog zichtbaar in het plaveisel aan het einde van de Lange Groenendaal. Beeldenstormers krijgen geen kans in Gouda; het is een tolerante stad. Tot op zekere hoogte. De roomse religie wordt officieel verboden en de kerk gaat ondergronds. De aanhangers van de nieuwe orde zijn het vaak niet eens met elkaar. In 1611 wordt in de Sint-Janskerk door 44 predikanten de remonstrantie ondertekend, een manifest met de verschillen van inzicht. Het jaar erop worden de remonstranten om hun geloof veroordeeld en moeten het land verlaten. Ze keren terug naar Gouda en komen nog iedere week bij elkaar in de Sint-Joostkapel aan de Lage Gouwe.

Politieke vrijheid

Aan het einde van de achttiende eeuw zijn er in het land politieke verschillen van inzicht. Orangisten steunen de stadhouder en patriotten willen meer zeggenschap voor de burgers. Wilhelmina van Pruisen, de echtgenote van Willem V, wordt bij Hekendorp tegengehouden. Het gevolg is oproer in de stad met orangisten die ruiten ingooien van het huis Westhaven 52, waar Cornelis Johan de Lange van Wijngaarden woont. Hij wordt verbannen, maar keert terug. Op 6 februari 1795 wordt vanaf het bordes van het stadhuis de Verklaring van de rechten van de mens voorgelezen. Ongeacht afkomst of welvaart is iedereen gelijk en in Gouda zal vrijheid van godsdienst zijn.

Welkom voor Belgische vluchtelingen

Tijdens de Eerste Wereldoorlog is Nederland neutraal. De regering besluit tot mobilisatie van de strijdkrachten. Dit zorgt voor onrust en massaal hamsteren, wat weer schaarste oplevert. Na de val van Antwerpen in oktober 1914 vluchten ruim een miljoen Belgen naar Nederland. Gouda verwelkomt 1.444 mannen, vrouwen en kinderen. Na de eerste opvang bij particulieren en in zalen, volgt opvang is in verwarmde kassen op het terrein van kwekerij Steensma aan de Graaf Florisweg. Er komen houten gebouwen die dienen als leslokaal, werkplaats, ziekenhuis, kerk en keuken. De Gouwenaars organiseren inzamelingen, verlotingen en feestavonden voor de gasten. Als de situatie veilig is, keren de Belgen terug naar huis met goede herinneringen aan hun verblijf in Gouda.

Paradijs Gouda

Voelen de gasten op de boot aan de singel zich anno 2022 ook welkom? Ze komen uit landen als Jemen, Syriƫ en Somaliƫ. Ze hebben hun land moeten verlaten en zijn op zoek naar godsdienstvrijheid, politieke vrijheid of bescherming. Het COA organiseert verblijf en verzorging uitstekend.

Ze wandelen regelmatig met Gouwenaars die het leuk vinden om te vertellen over stad en gewoontes. Ze proberen uit te leggen waarom er zoveel fietsen in Gouda staan en liggen. Een eerste indruk van Gouda? Een van de wandelaars vertelt dat hij na zijn lange moeilijke reis nu eindelijk in het paradijs is aangekomen en aan de volgende fase van zijn leven kan beginnen.