#647

Visioenen voor onze stad Jérôme Brands

NL Gd SAMH 0440 81366 Fotocollectie MH
Foto: SAMH

Dit verhaal is geplaatst in de categorie kunst, cultuur & onderwijs, toekomst.

Alle categorieën

In onze binnenstad is het oude V&D-pand omgetoverd tot een multiculturele Voedsel & Drankenmarkthal met erboven leuke starters-studio's. De ‘Beren en Kippen’ zitten in de passage en erboven het Verzetsmuseum (nu: Libertum). Het filmhuis is gevestigd in de oude Arcadebioscoop. De Cheese Experience bevindt zich op de Groenendaal. Dat gebied heeft zich nog meer gespecialiseerd als oud ambachtengebied. Zelfs de oude visbanken zijn in ere hersteld.

De leegstaande kantoorwijken zijn veranderd – door gemeentelijke dwang tegen leegstand – in hotspots, met ruimte voor ieders wens op het gebied van wonen, werken en/of recreëren. Vergunningen worden pas afgegeven als het pand structureel verhuurd of verkocht is. Braakliggende (bouw)grond wordt tijdelijk door de gemeente geconfisqueerd.

Het nieuwe wonen

De nieuwe waterkavels zijn gewild. Het water is voor steeds meer mensen een vriend in plaats van een vijand! En wat een uitzicht hebben de penthouses op De Hanepraij. Optoppen heeft gezorgd voor extra mooie woonruimte en meer geld voor de zorg. Er zijn seniorenhofjes ontwikkeld. Parkeren gebeurt uit het zicht en erboven wordt gewoond, zoals op het Turfmarkthof, Schouwburghof en Amerikahof. Met hun al lang niet meer ‘passende’ eengezinswoning hebben senioren vele starters blij gemaakt.

Herinrichting omgeving binnenstad

Wonen met een schitterend uitzicht kan op de IJsselflats aan de Schielands Hoge Zeedijk, waar ooit Compaxo zat. Flaneren, recreëren, wandelen en fietsen langs de oude Hollandsche IJssel is mogelijk vanaf de historische binnenstad tot aan het historische sluizencomplex. Of je kunt centraal gaan wonen: van het station tot aan ‘Bram’ is er een prettige woonwijk ontstaan met groene pleinen. Eronder vindt het trein- en autoverkeer plaats en is er parkeergelegenheid. Vanaf het politiebureau fiets je tussen de supermarkt en de kerk zo de nieuwe ‘verhoogde’ wijk in, om langs de moskee uit te komen bij het vergrote Groenhovenpark. Voor wie dicht bij de binnenstad wil wonen zijn er nieuwe betaalbare huurwoningen aan de Herengracht in Korte Akkeren. Winkels en parkeervoorziening zijn er onder het verhoogde ONA-veld. Rondom de oude begraafplaats, waar ooit Croda zat, is een park met bescheiden hoogbouw bedoeld voor senioren.

De werkelijkheid is anders

Bovenstaande is niet Gouda anno nu, maar het zijn mijn visioenen die ik de afgelopen vijf jaren deelde met de lezers van de Goudse Post. Eens temeer blijkt dat we niet weten wat de toekomst brengt! Want anno 2022 gaat de kaalslag op het gebied van voorzieningen voor de Gouwenaren in de Goudse binnenstad door: de bioscoop, het Verzetsmuseum (nu: Libertum), de bibliotheek, het gemeentehuis zijn allemaal verhuisd naar buiten het grachtengebied. En ook buiten de binnenstad zijn er kansen blijven liggen, zoals bij de Schielands Hoge Zeedijk, dat een rommelig randje industrie is geworden. De Spoorzone krijgt dure hoogbouw en een klein plukje sociale woningbouw langs (de herrie van) het spoor. Langs de dijk staan oververhittende wooncontainers voor de oververhitte woningmarkt. Water is er genoeg in de nieuwste buitenwijk Westergouwe met – volgens de deskundigen – ongeveer één keer in de honderd jaar een overstroming van zes meter hoog. Wie wil nou niet in Westergouwe wonen in een ‘eengezinswoning’ van minder dan 3,5 meter breed? Ondertussen blijven er kansen liggen, zoals in Korte Akkeren.

Ik ben benieuwd wat de toekomst (daadwerkelijk) brengt voor Gouda.

Toekomst  /  wonen  /  Cultuur