#23

Steinse Tiendweg weer toegankelijk Sjaak de Keijzer

Image1 2 mtime20190710155933focalnone

Wat is er zo bijzonder aan de Steinse Tiendweg?

Tiendwegen

Tiendwegen zijn in de Hollandse polders belangrijke cultuurhistorische landschappelijke elementen. Zij zijn het resultaat van de wijze van ontginning van de oorspronkelijke veengebieden omstreeks 1050. Het waren van oorsprong achter-kaden, kleine veendijken, de afsluiting van een ontginningsslag vanaf de rivier. Deze kaden werden aanvankelijk alleen gebruikt door boeren. Later werden het de toegangswegen vanuit het poldergebied voor de zich snel ontwikkelende steden in Holland.

De Steinse Tiendweg, aan de oostzijde van Gouda, behoort tot één van de ca. 55 historische tiendwegen in Nederland. Deze Tiendweg heeft een bewogen geschiedenis.

Klooster

Op het grondgebied van de toenmalige gemeente Stein bevond zich het klooster Emmaüs. Daar was Desiderius Erasmus van 1487 tot 1493 kloosterling. Nu bevindt zich daar de Kaasboerderij 'Het Klooster', Steinsedijk 5, Haastrecht. Erasmus zal vaak over deze Tiendweg, via de Voorwillenseweg, gewandeld hebben richting binnenstad Gouda, waar hij in zijn jeugd heeft gewoond.

Anno 1615 was er over een noodzakelijke verbreding van de Tiendweg een conflict tussen de bestuurders van Gouda en de bewoners van het Land van Stein. De weg had destijds een belangrijke verkeersfunctie tussen Gouda, Oudewater en Woerden. De weg was toen een van de 'principaelste aencomsten van de stad' belangrijk voor de 'crijchstochten'. Maar de route was daar niet op berekend en slechts 2,70 meter breed. Geen loos argument midden in de Tachtigjarige Oorlog.

Er zijn toen indringende gesprekken gevoerd waarbij zelfs bemiddeld is door de toenmalige burgemeesters van Rotterdam en Amsterdam. Uiteindelijk werd als compromis besloten tot een breedte van 3,40 meter tussen de bomen aan weerszijden van de weg.

De Steinse Tiendweg is enige tijd geleden als wandelroute in zijn historische landschappelijke waarde hersteld.