#317

Ontmoetingscafé De Vrijheid Mijnie Oosterom

Mijnie 2 ontmoetingscafe verkleind

Dit is deel 1 van een drieluik over het Ontmoetingscafé De Vrijheid. In dit deel vertelt coördinator Mijnie Oosterom over het ontstaan en het belang van het Ontmoetingscafé.In 2015/2016 was er een voornemen tot de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in de kazerne aan de Groen van Prinsterersingel. Er waren in Gouda voor- en tegenstanders. Mede uit deze situatie is het Ontmoetingscafé De Vrijheid van Libertum ontstaan, een plek om met elkaar in gesprek te zijn.

Ontmoeting op vrijdagochtend

Sinds 2017 ontmoeten iedere vrijdagochtend ‘nieuwe’ Gouwenaars de ‘ervaren’ stadsbewoners. Je leert elkaar kennen, verhalen worden gedeeld en kennis van de stad wordt overgedragen. Daarmee draagt het Ontmoetingscafé bij aan het opbouwen van een netwerk en aan betrokkenheid bij de nieuwe omgeving. Zo is het Ontmoetingscafé een van de schakels naar stad en samenleving.

Opvang statushouders

In 2016, toen het voornemen van het centrum in de kazerne speelde, vroeg de gemeente mij als gespreksleider bij een avond met Gouwenaars en Goudse organisaties die asielzoekers welkom wilden heten. Dat asielzoekerscentrum kwam er uiteindelijk niet, maar Gouda kreeg wel tot taak om statushouders op te vangen.

Start Ontmoetingscafé

Uit die bijeenkomst ontstond een groep vrijwilligers, die nóg een avond belegden in het Nelson Mandelacentrum. Daar werden ook statushouders die al in Gouda woonden uitgenodigd. Een statushouder is een asielzoeker ofwel vluchteling die een vergunning tot verblijf in Nederland heeft gekregen.

Die tweede avond stond de vraag centraal: waaraan hebben statushouders behoefte? Het bleek dat de statushouders elkaar wel vonden, maar dat er weinig contact was met bijvoorbeeld de buren. Met die behoefte ging het groepje vrijwilligers aan de slag. Het huidige Libertum (toen Verzetsmuseum) bood aan dit organisatorisch onder haar hoede te nemen. In 2017 zijn we in de serre van het museum aan de Turfmarkt begonnen met het Ontmoetingscafé. Bijna twee jaar later verhuisden we naar de Chocoladefabriek.

Nederlandse taal

De statushouders die naar het Ontmoetingscafé komen staan nog aan het begin van echt meedoen in Gouda. Die nieuwe Gouwenaars leren om een gesprek te voeren in het Nederlands. Het onderwerp wordt bepaald door het moment. Het belangrijkst is dat je iemand ontmoet, de taal in praktijk brengt, vragen kunt stellen en zelfvertrouwen ontwikkelt om met een buur in gesprek te gaan.

Welkom aan statushouders

Inburgeren kun je niet alleen, dat doe je samen en moet dan ook van twee kanten komen. Mijn wens is dat iedere Gouwenaar de stap neemt om nieuwe mensen, ook de statushouders, in hun buurt welkom te heten en wegwijs te maken. Gouda voelt pas als je eigen stad als je af en toe iemand kunt groeten op straat.

Wat begon als burgerinitiatief met een onzekere ontmoetingsplaats, is nu een stevig onderdeel van Libertum geworden. Ook voor het Ontmoetingscafé is 2022 bijzonder, dan bestaat het vijf jaar. Er is een eigen coördinator en er zijn mooie plannen voor de toekomst.

Dit was deel 1 van het drieluik over het ontmoetingscafé. In deel 2 vertelt vrijwilliger Hanna over haar betrokkenheid bij het ontmoetingscafé en in deel 3 vertelt Fatima waarom ze graag naar het Ontmoetingcafé gaat.