#376

Monument voor gebroeders Cornelis en Frederik de Houtman Thea van Wordragen

08 01 verkleind
Foto: Nico J. Boerboom

Wie een wandeling maakt in het Houtmansplantsoen ziet twee monumenten staan. Het ene is een monument voor burgemeester Van Bergen IJzendoorn en het andere is een monument voor de gebroeders Cornelis en Frederik de Houtman.

De zeevaarders Cornelis en Frederik de Houtman zijn beiden in Gouda geboren. Cornelis in 1565 en Frederik in 1571. Zij zijn zonen van bierbrouwer Pieter Jacobszoon de Houtman, die lid was van de Goudse vroedschap (B&W van die tijd) en kapitein van de Goudse schutterij.

Van Texel naar Oost-Indië

De broers waren in de zestiende eeuw belangrijke Nederlandse zeevaarders. Zij voeren op 2 april 1595 met een Nederlandse expeditie, vanaf Texel naar Oost-Indië. Deze reis staat bekend als de ‘Eerste Schipvaart’. Hun hoofddoel was specerijen, vooral peper, in te kopen. Er voeren totaal 249 bemanningsleden mee, verspreid over vier schepen. Bij terugkomst in Holland in augustus 1597 waren minder dan honderd bemanningsleden nog in leven.

Noodlot slaat toe

In 1598 gingen de broers met twee schepen opnieuw naar Indië. In Atjeh werden ze op 21 juni 1599 plechtig ontvangen door de sultan. Op een van hun bezoeken werden ze zelfs begeleid door een stoet olifanten. Op 1 september echter kwamen veel zwaarbewapende soldaten aan boord. Zij verdoofden een deel van de bemanning en vielen de Nederlanders aan. Hierbij kwam Cornelis de Houtman om het leven. Frederick werd toen enkele jaren gevangen gehouden, totdat hij kon worden vrijgekocht.

Opperkoopman

In december 1603 voer Frederik opnieuw naar Oost-Indië in een vloot van twaalf schepen. Hij voer mee als opperkoopman op het schip ‘Amsterdam’. Zijn salaris bedroeg tachtig gulden per maand. Het was de eerste vloot van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Nadien heeft hij nog meer zeereizen gemaakt. Hij stierf in 1627 in Alkmaar en is daar begraven.

Onthulling door Willem III

Het monument is ontworpen door Franciscus Jacobus Xaverius Stracké en werd op 1 juli 1880 onthuld. De onthulling vond plaats in aanwezigheid van een minister, de commissaris van Koning Willem III, twee Kamerleden en een groot aantal genodigden. Op het monument staan diverse handelsproducten. Aan de vier zijden van het monument steken scheepsrompen uit, met de namen van de vier schepen. Aan de beide zijkanten staan de jaartallen 1596 en 1880 en aan de achterzijde het wapen van Gouda.

08 02 verkleind

De verhalen van DieGoude zijn eerder gepubliceerd in Weekblad deGouda.