#115

Mag ik dan ... Hans Suijs

Dirck Volckertsz Coornhert after Cornelis Cornelisz van Haarlem

In welke maatschappij leven wij? In welke zouden we willen leven en hoe kunnen we daaraan bijdragen? Wat is ook typisch Gouda toen, vandaag en hopelijk ook morgen?

Gouda 1588: Mag ik dan bij jou ...

… in Gouda komen wonen om beschermd te zijn, om mijn mening te mogen blijven geven ook wanneer die afwijkt, om mijn ideeën te laten drukken en verspreiden? Dat zou Dirck Volkertsz. Coornhert ongeveer hebben gevraagd aan het stadsbestuur van Gouda. Hij moest vaak vluchten vanwege zijn denkbeelden. Eerst voor de Spanjaarden. Daarna voor calvinistische stadsbestuurders en predikanten. Gouda bleek een veilige haven, een tolerante stad. Coornhert mocht bij ons komen schuilen. Als voorstander van verdraagzaamheid en vrijheid van godsdienst heeft hij veel invloed op Willem van Oranje gehad en daarmee op onze grondrechtbeginselen. Hij stierf op 29 oktober 1590 in zijn huis op Oosthaven 17 en is in de Sint-Janskerk begraven. Hij is misschien geen zoon van onze stad, hier niet geboren, maar wel een vader van het tolerante gedachtegoed dat hij vanuit Gouda mocht uitzaaien.

Gouda 1943: Mag ik dan aan jou ...

… vragen om mij te helpen met boodschappen brengen of voedselbonnen? Dat vroeg de joodse Jetje Carla van Mogendorff aan haar Goudse vriendin Mieke Steensma toen zij met haar zus en ouders moest onderduiken. Mieke hielp, maar dat werd ontdekt. Jetje Carla werd vermoord in ‘Midden Europa’, Mieke ging naar meerdere concentratiekampen, maar overleefde.

Gouda in de toekomst: Mag ik dan voor jou ...

... een plek zijn om te schuilen, je helpen met overleven, je bemoedigen, net zoals Coornhert en Mieke deden. Of gewoon samen met je leven in deze mooie stad. Omdat we in Gouda tolerant willen zijn en mensen recht willen doen ongeacht hun ras en geloof, en vooral ongeacht hun mening.