#327

Leren door met elkaar te praten Fatima

Foto twee bekers verbeterd verkleind

Dit is deel 3 van het drieluik over Ontmoetingscafé De Vrijheid. Elke vrijdag komen Goudse vrijwilligers en statushouders bijeen in de Chocoladefabriek. In dit deel vertelt Fatima dat ze het Ontmoetingscafé bezoekt om haar Nederlands te oefenen. Haar ambitie is om met een universitaire studie te beginnen en daarvoor is een goede beheersing van de Nederlandse taal nodig.

In 2019 kwamen Fatima met haar man en hun toen tweejarige dochtertje Nisa naar Nederland. Fatima had in haar vaderland een goedbetaalde baan in een grote stad. Maar ze moest om politieke redenen vluchten.

Vluchtelingenstatus

Met enkele koffers kwam het gezin aan in Nederland. Hun huis en spullen moesten ze achterlaten. Aanvankelijk dachten ze op den duur weer terug te kunnen. Maar dat bleek niet meer mogelijk. Het gezin kreeg een vluchtelingenstatus. Na drie andere woonplaatsen in het oosten van Nederland woont het gezin nu in Gouda. Dochter Nisa, nu vier jaar, gaat naar een Goudse school.

Stedelijke mentaliteit

Fatima kende Gouda al van de kaas, maar de stad zelf had ze nog nooit gezien. Nu heeft ze er een woning met uitzicht op het water. Wat haar vooral opvalt in vergelijking met het oosten van Nederland zijn de vele bloesemdragende fruitbomen, al dat water, de krappere straten en de oude binnenstad.

Fatima heeft de indruk dat mensen het hier drukker hebben. Misschien komt dat doordat veel Gouwenaren buiten de stad werken, dat kost reistijd. Er heerst een meer stedelijke mentaliteit. Waar in andere woonplaatsen meerdere straatbewoners haar met een bloemetje welkom heetten, bracht nu slechts één buur zo’n kleine welkomstattentie.

Nederlandse taal

Contact maken met Goudse buren of in de supermarkt een praatje maken blijkt moeilijker. Die contacten vindt Fatima juist zo belangrijk, ze mist haar vrienden en familie. Fatima en haar gezin hebben behoefte aan rust en vriendelijkheid, ze wil niet meer piekeren over vroeger en hier een nieuw leven gaan opbouwen.

Fatima wil zich daarom de Nederlandse taal eigen maken. Pas dan kun je goed in contact komen met andere ouders op het schoolplein of met mensen in de straat. Taalles is daarvoor niet genoeg. Je leert de taal pas echt door veel te praten. Ze merkt dat Nederlanders vaak snel overschakelen naar het Engels als ze merken dat ze moeite heeft met zinnen. Heel aardig natuurlijk, maar dat is juist niet wat ze wil.

Ontmoetingscafé

Daarom zijn Fatima en haar man regelmatig te vinden in het Ontmoetingscafé van Libertum. Daar kunnen statushouders met vrijwilligers het Nederlands oefenen, door met elkaar in gesprek te gaan. Fatima wil bovendien zo snel mogelijk starten met een universitaire studie en dat vereist een bepaald niveau van kennis van de Nederlandse taal. Met nieuwe diploma’s wil ze dan straks op zoek naar een nieuwe baan.

Dit was deel 3 van het drieluik over het Ontmoetingscafé. In deel 1 vertelt coördinator Mijnie Oosterom over het ontstaan van het Ontmoetingscafé en in deel 2 vertelt Hanna Luiten over haar vrijwilligerswerk bij het Ontmoetingscafé.