#511

Hoek Lange Groenendaal – Naaierstraat Erik Kooistra

Naaierstraat Foto Nico J. Boerboom
Foto: Nico J. Boerboom

Wie de Naaierstraat in loopt vanaf de Groenendaal ziet vandaag de dag drie grote bomen.

Op het kleine pleintje kunt u uw fiets stallen en achter een hekje staat een transformatorhuisje. Bent u toevallig op zoek naar Naaierstraat 1? Helaas, dat adres zult u niet vinden. Wel nummer 2, 3 enzovoort, maar nummer 1 ontbreekt. Op ongeveer 40 vierkante meter stond tot 1951 een oud bouwvallig huisje met een ingang aan de Naaierstraat. Het geregisterde gebruik van het driehoekige stukje grond is in de archieven terug te vinden vanaf 1455. In die tijd heette het hier de Eijerstraat. Nog voor 1900 ontstaat de naam Naaierstraat, wat daar vermoedelijk een verbastering van is.

Lastig plekje

De hoek tussen de Naaierstraat en de Groenendaal is wat betreft de bebouwing altijd een lastige hoek geweest. Op de stadsplattegrond van 1585 lijkt een klein smal gebouw te zijn getekend. In 1832 zien we op de kadastrale kaart een klein driehoekig perceel. Het pand op de foto van rond 1910 heeft nog duidelijk trekken van een middeleeuws pand wat goed te zien is aan de puibalk waarmee de eerste verdieping over de onderste heen steekt. Dit was waarschijnlijk een restant van een houten gevel die later door een gevel van steen is vervangen. Hierdoor is de oorspronkelijke bouw te dateren op laat-16e-eeuws of vroeg-17e-eeuws. Hoe het ook zij, de driehoekige vorm van het pandje deed de mensen denken aan een blaasbalg waarmee het vuur werd opgestookt. Al vanaf 1541 is dit pand al bekend met de naam Die Blaesbalch en later Het Blaasbalkje.

Versmarkt

Op de Naaierstraat werd al sinds het begin van de 16e eeuw een groentemarkt gehouden. Eeuwenlang boden de tuinders uit de omgeving hun groente te koop aan in deze straat. Later werd de groente verkocht op de groenteveiling aan de Blekerssingelgracht tegenover het toenmalige politiebureau. Een bekende groentehandelaar was A. Koppendraaier, die rond 1900 handel dreef vanuit Naaierstraat 1. Op de foto zien we zijn initialen A.K. en op de gevel de leus 'Goede waar is nooit te duur'.

De open plek die er tegenwoordig is, werd na de sloop spottend het Koppendraaiersplantsoen genoemd. In de 600 jaar zijn op deze plek veel beroepen uitgeoefend: een bakker, kapper, timmerman, metselaar, pijpenmaker en schoenmaker zijn enkele hiervan. Het gebouw werd in 1929 onbewoonbaar verklaard, maar pas in 1951 afgebroken vanwege bouwvalligheid.

Foto 31 01

Dit verhaal is eerder gepubliceerd in deGouda.nl