#633

Hoe Goverwelle bereikbaar bleef Leo van Lieshout

Goverwelle

Dit verhaal is geplaatst in de categorie historie & archeologie.

Alle categorieën

In 1990 was de wijk Goverwelle voor een deel gebouwd. De Molenbuurt was opgeleverd en ook de Polderbuurt stond er, maar er was nog geen winkelcentrum. Al in 1989, toen ik een huis wilde bezichtigen, was het niet heel gemakkelijk de juiste route te vinden vanuit de stad. Ik was met de auto en zonder de tegenwoordige navigatiehulpmiddelen was ik – gebruikmakend van een kaart – terechtgekomen bij het begin van de Voorwillenseweg. Verboden voor auto’s. Omdat ik geen alternatieven zag ben ik toch maar doorgereden en zo kwam ik inderdaad uit in Goverwelle.

Achteraf bleek dat de enige toegang van de stad naar de nieuwe wijk een doorsteek was vanaf Oosterwei, genaamd 'de Wissel'. Het huis beviel ons en binnen een maand woonden wij er. Er woonden heel veel jonge gezinnen, die net een kind hadden en er daar nog een of twee bij kregen.

De Wissel wordt afgesloten

De Molenbuurt was al snel de meest kinderrijke buurt van Nederland! Wat schetst onze verbazing: de gemeente was van plan om de Wissel af te sluiten voor auto's. Er kwam nog een hoorzitting in de Zebra, maar het besluit was al gevallen, want na korte tijd stonden er aan weerszijden van de Wissel verbodsborden voor auto's. Iedereen in de wijk was natuurlijk mordicus tegen deze maatregel. Maar op de hoorzitting gaf de wethouder geen krimp en zei alleen: "We nemen uw bezwaren mee". Op de vraag hoe men tot dit besluit was gekomen, werd geantwoord dat het een democratische beslissing was geweest en dat alle bewoners van de Sportlaan hierover gestemd hadden (dus niemand uit de wijk Goverwelle was gehoord). Dit was natuurlijk een belachelijk argument, maar er werd niets met de protesten gedaan want de borden bleven staan.

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Ikzelf hield me er niet aan. De kans om bekeurd te worden was niet groot, want de Wissel is maar twintig meter lang. Daarbij waren er burgerlijk ongehoorzame lieden die bijna dagelijks de borden verwijderden. Ook zij hadden geen zin om via de provinciale weg om te rijden of onder de spoorlijn over de Goverwellesingel richting de winkels in Oosterwei of naar de stad te gaan, de enige twee overgebleven routes. De strijd tussen de gemeente en de bewoners van de wijk duurde niet lang. Nadat de borden vijf of zes maal waren verwijderd en weer herplaatst, gaf de gemeente het op en bleef de Wissel open.