#165

Hoe Gouda steeds belangrijker werd Gert Jan Jansen

Gouda Gert Jan Jansen

Van Goor naar Gouda. Gert Jan Jansen, bestuurslid van de Historische Vereniging Die Goude, beschrijft hoe hij steeds meer betrokken raakte bij Gouda.

Toen ik als peuter bij bewustzijn kwam, bleek ik in het stadje Goor te wonen. Gouda speelde geen enkele rol in mijn leven. Geworteld in Twente waren wij niet; mijn moeder kwam uit Rotterdam. Via de AJC en Vierhouten leerde ze mijn vader kennen. In datzelfde Vierhouten ontmoette ik in de jaren zestig een meisje uit Boskoop. Ik kwam daar over de vloer. Zo kwam Gouda in mijn leven, want daar stapte je van de trein over op een busje dat over smalle weggetjes naar het boomkwekersdorp reed. Pas recent realiseerde ik me met het TRIO-busje over de Bloemendaalseweg te zijn gereden. Nadat ik getrouwd was (niet met de Schone van Boskoop) betrok ik met mijn vrouw een huurflat van mijn Haagse werkgever in Zoetermeer. Gouda werd overstapstation voor de stoptrein naar Zoetermeer, naar en van mijn ouders in Goor of mijn schoonfamilie in het Betuwse Elst.

Van overstappen naar een grote stap

In 1980 volgde een grote stap: in Gouda aan het werk als secretaris van het Intergemeentelijk samenwerkingsorgaan Midden-Holland. Gouda was één van ‘mijn’ 24 gemeenten. Het kantoor was gevestigd op Hoge Gouwe 31, in de voormalige Mariakleuterschool. Dagelijks liep ik er over de Kleiweg naartoe. Vanuit mijn werkkamer keek ik op de Visbanken. Toen het buurpand op 33 erbij was gekocht, verhuisde ik naar de achterkant met zicht op de pastorietuin van de Gouwekerk. Ik ademde het verleden in.

Werken, wonen en beleven

Nog een fase verder: wonen in Gouda. Verdere integratie in Gouda ging vanzelf, in verenigingen – meteen lid van Die Goude natuurlijk – en via de scholen van de kinderen. Mooi was de zoektocht naar een pand waar alle onderdelen van het samenwerkingsorgaan – ook de GGD en de Milieudienst – in zouden passen. Zo werd ik bouwheer van het Midden-Holland Huis aan de Thorbeckelaan. In 2011 was het betaalde werk voorbij en raakte ik verder in de ban van onze mooie, uit de middeleeuwen stammende, stad. Eerst voorzichtig via Goudologie en als lid van de kascommissie van Die Goude; daarna als bestuurslid en hoofdredacteur van de Nieuwsbrief van Die Goude. Voor de dagelijkse berichten op Facebook doorkruiste ik de stad. Maar dat was nog niet alles. Toen ik – als fris gepensioneerde – in mijn familieverleden dook, bleek dat de familie van mijn grootmoeder, Trijsburg, uit Gouda kwam. Honderden zijn er terug te vinden in het Goudse archief. Daarom durf ik te zeggen: “Ich bin ein Gouwenaar”.