#29

Voorspellingen vanaf de stamtafel  Sjaak de Keijzer

Een rondje Gouda mtime20190710155944focalnone

Dit verhaal is geplaatst in de categorie toekomst.

Alle categorieën

In de toekomst kijken – dat is iets wat we allemaal wel zouden willen kunnen! Sommigen hebben het geprobeerd.

De toenmalige Stichting Uitgids heeft in 1992 het gidsje 'Een Rondje Gouda' uitgegeven. Daarin stonden alle horeca, uitgaansgelegenheden en galeries in Gouda beschreven. In een van de hoofdstukken heeft een toenmalige stedenbouwkundige van de gemeente een aantal voorspellingen gedaan over het Gouda van 2050 ...

Toekomstwensen

De Randstad, zo voorspelde hij, is in 2050 nog steeds de toegangspoort tot West-Europa. En onze stad vormt in dat jaar een bestuurlijke eenheid met haar buurgemeenten met in totaal ca. een half miljoen inwoners. De nieuwe naam van die gemeente is 'Gouwestad', met Gouda als economisch centrum. De traditionele land- en tuinbouw en veeteelt in de openlucht zijn verplaatst naar andere landen met meer ruimte. Het Hollandse polderland is daarvoor te drassig geworden en de kosten te hoog. De om Gouda gelegen poldergebieden zijn veranderd in een landschapsparken voor recreatie, milieu, watervoorziening en houtproductie. In enkele oude polders die tot cultuurhistorisch monument zijn verheven, zijn honderden andere monumenten te vinden: sluizen, gemalen, watermolens en monumentale boerderijen.

Gouda heeft het goed voor elkaar!

Het uitgaansleven speelt zich nog steeds af in de historische binnenstad. Dat centrum heeft nog niets aan zijn oude waarde ingeboet. Op verscheidene plaatsen herleven oude ambachten, zoals kaasmaken, bierbrouwen en plateelschilderen. De hele binnenstad is autovrij. Toeristen uit heel de wereld bezoeken Gouda! Al met al is Gouwestad dus een moderne stad met veel cultuurhistorische waarde. Onze stad heeft het dus goed voor elkaar! Wat denken jullie: haalbaar?