#605

Gouds Vrouwennetwerk Ineke de Groot

Ineke

We zijn officieel sinds februari 2020 een stichting. Daarvóór was er al een groep vrouwen informeel actief.

Het was eigenlijk raar dat in Gouda 8 maart, internationale vrouwendag, niet werd gevierd. Nu hebben we al diverse keren internationale vrouwendag gevierd, in 2019 in het Huis van de Stad, in 2020 in de Schouwburg en in 2022 in het Stadhuis. De pandemie is een storende factor geweest, zo direct na de oprichting van de Stichting. Eigenlijk hadden we 8 maart 2022 al een verbindend evenement willen organiseren met zoveel mogelijk Goudse vrouwengroepen. Maar de lockdown gooide roet in het eten. Uiteindelijk hebben we het gehouden bij een lezing in het Stadhuis. Het was een goed bezochte lezing waar na afloop veel vrouwen met elkaar in gesprek zijn gegaan.

Verbinding

Als je een stichting bent kun je meer bereiken, makkelijker geld werven. Ik was ten tijde van de oprichting van de Stichting nog niet nauw betrokken bij het Gouds Vrouwennetwerk. Ik had wel eens een lezing gehouden. Toen de vraag kwam om mee te doen, heb ik de statuten eerst goed doorgelezen, want ik wilde vooraf weten waarmee ik me zou verbinden. Maar het was prima georganiseerd. We werken goed samen. Ik zit in het bestuur als secretaris, maar organiseer ook mee bij activiteiten. Er zijn in Gouda volop vrouwen in georganiseerd verband bezig: gymgroepen, muziekgroepen, belangengroepen. Maar dat zijn allemaal eilandjes. We willen een verbinding, een netwerk vormen tussen al die Goudse vrouwengroepen. Bereiken dat je elkaar kent, activiteiten aan elkaar doorgeeft, elkaar versterkt en bij elkaar betrokken bent. In september 2022 willen we de groepen die we nu kennen uitnodigen. Ook al om een link te leggen met Gouda 750: je expliciet als vrouwen te laten zien in het kader van die viering. Bovendien: we gaan niet wachten met iets organiseren tot 8 maart 2023, we willen door!

Onzichtbare vrouwen

Aandacht voor vrouwen, alle soorten vrouwen is nodig. Het gaat wel beter maar vrouwen hebben nog steeds een achterstand. We zijn lang tweederangsburgers geweest, onzichtbaar of slechts op de achtergrond aanwezig. Nu ik betrokken ben bij de Stichting Gouds Vrouwennetwerk word ik ook aangesproken. Bijvoorbeeld laatst bij mijn bridgeclub. Iemand kwam op mij af en vertelde over haar grootmoeder, een bijzondere vrouw. Zij had de meubelfabriek van haar overleden man nog lang draaiende gehouden. Zij werd echter nooit gevraagd om in besturen of een commissie te gaan zitten, functies die een man in die positie wel werden aangeboden. Leuk dat mensen hier nu dan toch ruchtbaarheid aan gaan geven. Maar het maakt ook duidelijk hoe het komt dat zoveel vrouwen onzichtbaar waren ondanks het werk dat zij in het dagelijks leven deden.

Het netwerk

Het is een leuk stel vrouwen bij elkaar, het Gouds Vrouwennetwerk. Je merkt dat er al organisaties zijn die bij ons aankloppen en kennis willen maken of samen wat willen organiseren. Ook Goudse vrouwengroepen van anderstaligen of vanuit nadere culturen willen we nadrukkelijk betrekken. Het netwerk gaat groeien. We willen activiteiten van al die vrouwengroepen op onze website zetten en in de toekomst zoveel mogelijk groepen uitnodigen voor de 8 maart viering in Gouda.