#739

Een portefeuille met uitdagingen Michel Klijmij-van der Laan

Michel Klijn van der Laan foto Astrid den Haan
Foto: Astrid den Haan

Dit verhaal is geplaatst in de categorie personen & verenigingen.

Alle categorieën

Het is nu precies een jaar geleden dat ik voor het eerst werd geïnstalleerd als wethouder. Toen een spannende stap, want met de verkiezingen in zicht had ik geen enkele zekerheid voor de toekomst.

Ik heb een prachtige baan als docent op het Coornhert Gymnasium opgegeven om een net iets prachtiger baan als wethouder bij de Gemeente Gouda te krijgen, maar heb er nog geen moment spijt van gehad.

Energietransitie en openbare ruimte

Zoals ik aardrijkskunde altijd het belangrijkste vak vond, vind ik mijn portefeuille ook de belangrijkste binnen de gemeente. De energietransitie is een grote, broodnodige opgave die ingewikkeld is, maar ook een onwijs leuke uitdaging. We gaan deze periode forse stappen zetten om in Gouda het doel, CO2-neutraal in 2040, te gaan halen. Dat vraagt veel van de stad en van ons als gemeente; Ik blijf die ambitie ook aanjagen, in de stad en in de regio, want dan gaat het absoluut lukken.

Openbare ruimte is een ander belangrijk onderdeel. We willen allemaal een mooie, groene en veilige leefomgeving. Dat is het visitekaartje van de stad en daar valt nog een boel te verbeteren. Ik ben erg blij om hier een bijdrage aan te leveren, te zoeken naar meer ruimte voor groen, naar een duurzamere inrichting en hogere kwaliteit. Het afvaldossier is taai, maar ook leuk om daar mijn tanden in te zetten, en voortgang te boeken in afvalscheiding en in het tegengaan van zwerfafval. Dat is ook een beetje pionieren, en daar houd ik wel van.

Bodemdaling

Op bodemdaling heb ik een hoop gedaan. Ik ben dan ook enorm trots dat het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen nu echt van start is gegaan, met medewerking van de ministeries van BZK, IenW en LNV. Als voorzitter van het Platform Slappe Bodem kan ik me ook gaan inzetten voor de lobby en het netwerk van de decentrale overheden die met bodemdaling te maken hebben. Met ‘Water & Bodem Sturend’ ligt daar ook een grote klus.

Meer ruimte voor fietsen, wandelen en groen

Met het Verkeerscirculatieplan hebben we een ambitieus plan om de stad leefbaarder, veiliger en bereikbaar te maken en houden. Ook daarvoor worden nu de eerste stappen gezet. Wegen worden naar 30 geüpgraded, en er ontstaat meer ruimte voor fietsen, wandelen en groen. De Veerstalproef heeft veel inzichten opgeleverd waarmee we verder kunnen. De wijkmobiliteitsplannen voor Binnenstad, Kort Haarlem en Korte Akkeren zijn, na veel participatie met inwoners, bijna klaar voor de inspraak. Daarin gaan we ook echt zien hoe mooi de stad kan worden als mobiliteit en bereikbaarheid niet meer automatisch aan de auto worden gekozen.

Kortom: er is veel gedaan het afgelopen jaar en nog veel meer te doen de komende 3,5 jaar. Dat alles met heel veel betrokkenheid van Gouwenaars. Dat hoop ik ook zo te houden, want daar doen we het uiteindelijk allemaal voor! En dat alles in een topteam, een ambitieus en gedreven college waar het ook gezellig kan zijn, met een mooie organisatie om ons heen!