#243

Een internationaal stukje Gouda Adriaan Jansen

ISK foto

De Goudse kaas en stroopwafels mogen zich wereldwijd verspreiden, andersom vestigen zich in en om Gouda aardbewoners uit alle windstreken. De jongeren uit deze groep komen vaak terecht op de Internationale Schakelklas (ISK) van Gouda.

De ISK is een onderdeel van Carmel College Gouda. Het doel van de school is: zo snel mogelijk voldoende Nederlands leren om een goede start te kunnen maken in het ‘echte’ Nederlandse onderwijs. Ook uit de buurgemeenten komen leerlingen met de fiets, de trein en/of de bus naar Gouda toe.

Een breed programma

Een klein deel van de leerlingen leert op de schakelklas voor het eerst lezen en schrijven. Verder krijgen de leerlingen naast rekenen, sport, maatschappijleer, koken en techniek ook bijvoorbeeld lessen in zwemredzaamheid en verkeersveiligheid. Gouda biedt ISK-leerlingen bovendien mooie kansen om kennis te maken met meer dan alleen Nederlandse taal en het leren uit boekjes. Een bezoek aan de kaasmarkt is een vast onderdeel in de laatste schoolweken voorafgaand aan de zomervakantie en de binnenstad is meer dan eens het decor geweest van vossenjachten.

Tientallen nationaliteiten

De ontwikkelingen in de wereld hebben grote invloed op de samenstelling van de groep ISK-leerlingen. Dat kunnen economische ontwikkelingen zijn, maar uiteraard ook oorlogen en andere crises. Een recent voorbeeld is de oorlog in Syrië, die voor een grote toestroom aan leerlingen zorgde. Soms is het echter ‘gewoon’ de internationale liefde van ouders die de kinderen naar Nederland brengt. De schakelklas herbergt zodoende tientallen verschillende nationaliteiten. De leerlingen zijn afkomstig uit bijna alle werelddelen. Sommigen zijn zelfs helemaal alleen naar Europa gereisd.

Dit alles maakt de Internationale Schakelklas, waar de docenten soms net zoveel leren van de leerlingen als andersom, tot een uniek stukje Gouda.