#592

De Winterdijk in Gouda Thea van Wordragen

Foto boven: Nico J. Boerboom, Foto onder: SAMH

De Winterdijk is een van de oudste wegen van en naar Gouda. Hij wordt al vermeld in 1359. De dijk liep bijna evenwijdig aan de Gouwe en is aangelegd om ervoor te zorgen dat het ontgonnen land achter de Gouwe bij hoog water niet onder water zou lopen. De Winterdijk heeft die naam gekregen omdat de hoogste waterstanden van een rivier vaak in de winter bereikt worden, waardoor de dijk juist dan nodig is. De dijk werd gebruikt als voetpad naar de Brugweg in Waddinxveen. Halverwege de Winterdijk was een zijpad (de Uitweg) naar de Kleiweg (Cley Wegh – nu Bloemendaalseweg geheten).

De Winterdijk begon oorspronkelijk bij de Kattensingel die omstreeks 1350 is aangelegd toen de singels als begrenzing van de stad gegraven werden. Tot de jaren vijftig was de Winterdijk heel landelijk met enkele huizen, tuinderijen en boerderijen. Nu begint de Winterdijk bij het Van Bergen IJzendoornpark; verlengde van de Van Strijenstraat. Bij de splitsing van de H.J. Nederhorststraat gaat de Winterdijk over in een smal dijkje met aan weerszijden knotwilgen waar je alleen lopend of met de fiets overheen kunt. Hier is aan de rechterkant (tegenover het woonwagenpark) een restant te zien van een moerasbos zoals er vroeger in Gouda meer van bestonden.

Verloren gegaan

Foto: SAMH

Aan het eind van dit smalle stukje dijk vervolgt de Winterdijk zich langs het spoor. Op een gegeven moment is aan de rechterkant een tunneltje dat onder het spoor doorgaat. Daar loopt het fietspad onder de Burgemeester Jamessingel door tot aan de Gentseweg. Dit fietspad heet nog steeds Winterdijk. De dijk heeft hier veel bochten en is omgeven door slootjes en bosschages. Door de bouw van de wijk Bloemendaal is een groot gedeelte van de Winterdijk verloren gegaan. Bij de Gentseweg verdwijnt de Winterdijk door de komst van bedrijventerrein Goudse Poort, het Groenhovenpark en Sportpark Bloemendaal. Aan het eind van het Sportpark komt het Waddinxveensepad in zicht. Onder de A12 door leidt dit pad ons weer naar de oorspronkelijke Winterdijk die naar de Brugweg in Waddinxveen loopt.

Auto's zijn te gast

Vanaf het Van Bergen IJzendoornpark tot aan de H.J. Nederhorststraat zijn beide kanten van de dijk bebouwd. Aan de linkerkant: Het Binnenhof, twee 2-onder-1-kapwoningen, – bouw jaren dertig, zeven blokjes eengezinswoningen, de zogenaamde blokwoningen, bouw jaren 1956-1958, 19 t/m 29 zijn in 1928 gebouwd en de laatste rij huizen zijn in de jaren zestig gebouwd voor werknemers van Unilever (nu Croda): ‘Unileverwoningen’. Aan de rechterkant: een , ‘Thomashuis’, ‘Nederlandse Keramiekopleiding’ en ‘Lasopleiding Gouda’, school ‘Park en Dijk’, Zorgcentrum ‘Huize Winterdijk’, appartementencomplex ‘De Dijkgraef’ en gebouw ‘De Goudse Waarden’ dat m.i.v. schooljaar 2016-2017 gesloten is.

Dan ligt er een braakliggend terrein waar binnenkort woningen gebouwd gaan worden.

De Winterdijk is nu ingericht als fietsstraat, waarbij auto’s te gast zijn.


De verhalen van DieGoude zijn eerder gepubliceerd in Weekblad deGouda.