#194

De verbinding zoeken Arjan Blok

Foto Arjan Blok 2

Theoloog Kühn zei: ‘Er zal geen wereldvrede zijn zonder godsdienstvrede’. Ik vertaal dat naar Gouda als: ‘Er zal geen vrede in de stad zijn zonder dialoog tussen bijvoorbeeld de christelijke kerken en moskeeën in Gouda.’

Ik ben een kind van de verzuiling, zat op een protestants-christelijke school en bij de protestants-christelijke voetbalvereniging. Ik denk daar met warmte aan terug en ik voel me nog steeds thuis in de kerk. Maar ik ging breder kijken, naar de samenleving als geheel. We leven soms in onze eigen beperkte bubbel, je ontmoet niet vanzelf mensen die anders zijn. Soms moet je dat organiseren en mensen uit hun bubbel trekken, verbindingen tot stand brengen.

Ongelijkheid tegengaan

Om met elkaar in gesprek te kunnen gaan, ben ik betrokken bij de Raad van Kerken Gouda. Ik ben actief bij diverse kleine initiatieven, die een bijdrage leveren aan dat verbinden aan elkaar en aan het tegengaan van ongelijkheid. Dit doe ik vanuit het idee dat ongelijkheid niet goed is voor de samenleving en ook niet voor mijzelf. Mijn geloof geeft daarbij hoop en inspiratie.

Toekomstdromen haalbaar maken

Eén van die initiatieven is het Spreekuur Werk. Pakweg 20 jaar geleden ben ik dat als vrijwilliger samen met een paar mensen vanuit de moskee begonnen. Ik heb mijn hele werkzame leven in de arbeidsbemiddeling gezeten. Werk is belangrijk voor mensen, het geeft identiteit, inkomen en status. Migrantenjongeren waren toendertijd drie keer vaker werkloos dan autochtone jongeren, nu is dat ruim twee keer. Momenteel werken we vanuit buurtcentrum De Walvis. Ik probeer er in gesprekken met de jongeren achter te komen wie ze zijn, wat ze willen en kunnen. Vage toekomstdromen maken we concreter en meer haalbaar, we zetten netwerken in en begeleiden jongeren naar werk. We helpen 25 à 35 jongeren per jaar. Groots denken maar klein doen, om verandering in gang te zetten.

kerk  /  moskee  /  Werk