#75

De Sint-Janskerk herrijst in oude glorie Marc de Beyer & Jaap van Rijn

Geheim100 mtime20190717203501focalnone

Voor de viering van Gouda 750 jaar stadsrechten gaan Museum Gouda en de Sint-Janskerk een spectaculair avontuur aan.

Gouda 750 jaar

Wij werken voor de twee grootste en mooiste monumenten in Gouda, Museum Gouda en de Sint-Janskerk. Met de historische mijlpaal van 750 jaar stadsrechten in 2022 op ons netvlies, zijn we gaan brainstormen hoe we gezamenlijk iets kunnen bijdragen aan dit jubileum. Voor de viering van Gouda 750 jaar stadsrechten gaan Museum Gouda en de Sint-Janskerk een nieuw en spectaculair avontuur aan. We brengen de kerk terug in de oorspronkelijke glorie van de laat-zestiende-eeuwse kerk!

Grote brand in 1552

Als Gouwenaar ben je vast bekend met de grote brand in 1552 die de, destijds katholieke, Sint-Janskerk grotendeels in de as legde. Tijdens de wederopbouw van de kerk kregen bekende glazeniers en schilders de opdracht om de verloren gegane glas-in-loodramen en altaarschilderijen te vervangen. De glas-in-loodramen, ook wel Goudse Glazen genoemd, werden geschonken door grote Europeanen, zoals de Spaanse koning Filips II en landvoogdes Margaretha van Parma. De altaarstukken werden onder meer geschilderd door toen beroemde Amsterdamse kunstenaars.
Twintig jaar na de brand werd de stad protestants. Kerkinterieurs vielen in heel Nederland ten prooi aan beeldenstormers en kerkschatten verdwenen tijdens rooftochten. Maar wist je dat Gouda het leeuwendeel van deze schatten heeft kunnen bewaren? Op last van het stadsbestuur sloot de Sint-Janskerk voor een lange periode haar deuren en werden verschillende interieuronderdelen in veiligheid gebracht, waardoor de zestiende-eeuwse glas-in-loodramen én de monumentale altaarstukken deze turbulente periode overleefden.
In 1872, toen Gouda 600 jaar stadsrechten vierde, besloot men om de altaarstukken en andere historische objecten op te snorren en samen te brengen. Zo ontstond twee jaar later het Museum Gouda. Sindsdien wordt dit unieke erfgoed in het museum bewaard.

Spectaculair avontuur

Voor de viering van 750 jaar stadsrechten gaan we met Museum Gouda en de Sint-Janskerk samen een nieuw en spectaculair avontuur aan. We brengen de kerk terug in de oorspronkelijke glorie van de laat-zestiende-eeuwse kerk!
Ons plan is om de typisch witte Nederlandse protestante kerk aan te kleden zoals de zestiende-eeuwse katholieke kerk eruitzag. Dat doen we met de originele altaarstukken. Doordat dergelijke monumentale schilderijen alleen in Gouda bewaard zijn gebleven, is dat uniek voor Nederland! We brengen zestiende-eeuwse kleurenpracht terug in het interieur, op de pilaren en op het gewelf. Altaren herrijzen in oude glorie. Zo wanen we ons in de Sint-Janskerk in de zestiende eeuw.