#637

De schoonste stad van ons land Karel Baarspul

Afval promen auto

Dit verhaal is geplaatst in de categorie bedrijvigheid.

Alle categorieën

Weet je nog hoe het hier vroeger rondom de Markt en de Sint-Jan volstond met afvalcontainers en klikobakken? Dat was echt zonde van de mooie historische binnenstad! Dat we daar werk van hebben gemaakt, is eigenlijk te danken aan een jurylid in de wedstrijd om de beste Nederlandse binnenstad.

Voor dat verhaal moeten we een paar jaar terug, naar 2015. Ik was destijds secretaris van de toenmalige ondernemersvereniging binnenstad (S.O.G.). Gouda werd toen uitgeroepen tot Beste Binnenstad (tot 100.000 inwoners). Het juryrapport was lovend, maar bevatte ook een kritische kanttekening. Het jurylid, dat ook in Nederland Schoon zat, vond dat de gemeente best meer aandacht mocht hebben voor het aanzien van de stad. Daarmee doelde ze op die containers rond de kerk. Een terecht, maar lastig punt. Die containers stonden dáár omdat de horecabedrijven rond de Markt hun afval nergens anders kwijt konden. Zelf hadden ze het liever ook anders, want dat afval stonk vooral ’s zomers een uur in de wind. Ook de bewoners en bezoekers hadden er last van. En dan hebben we het nog niet gehad over de ronkende en stinkende vuilniswagens die de hele week door af- en aanreden! Vanuit de S.O.G. besloten we dit dus aan te pakken.

Gezamenlijk plan

Stichting Gouda Schoon werd in het leven geroepen, en samen met de ondernemers, de gemeente, Cyclus en Promen kwamen we tot een plan. We zouden het afvalbeheer in eigen hand nemen. Tot dan toe werkten de ondernemers met verschillende afvalophalers. Die kwamen elk met een eigen vrachtauto eens in de week een container legen. In plaats daarvan organiseerden we dat een klein, elektrisch vrachtwagentje van Promen elke werkochtend ál het horeca-afval zou ophalen. Dat werd dan buiten de stad verzameld en eens in de week opgehaald door een enkele afvalverwerker.

Het duurde even voor het plan er lag, maar in 2018 kregen we dan toch groen licht. En echt, binnen een maand was het geregeld. Met name de horecaondernemers hebben erg hun best gedaan, maar iedereen was blij dat het afval eindelijk weg was. Intussen hebben steeds meer winkels en bedrijven zich aangesloten, en willen gemeentes in het hele land weten hoe we het gedaan hebben. Ook het jurylid van Nederland Schoon was tevreden. Die vond het vooral supergaaf dat we haar opmerking zo ter harte genomen hadden.

Verduurzaming afvalketen

Maar dat betekent niet dat Gouda Schoon nu ‘klaar’ is. Onze strijd tegen bijvoorbeeld het zwerfafval gaat nog steeds door. En binnenkort starten we een pilot met onze partner Seenons, in een poging om de afvalketen in Gouda te verduurzamen. Het idee is dat het afval van de een juist een grondstof kan zijn voor een ander. Neem koffieprut: daar kun je prima oesterzwammen op kweken. Door zulke partijen bij elkaar te brengen, kun je de hoeveelheid restafval verminderen. En dat is goed voor iedereen, toch? Zo worden we niet alleen de beste, maar ook schoonste binnenstad van Nederland!

Karel Baarspul schreef dit verhaal samen met Leo Rosendahl, initiatiefnemer van Stichting Gouda Schoon

Duurzaamheid  /  Horeca  /  Promen  /  afval