#255

De Goudse moedermavo Diny Adema-Brinkhuis

Foto Diny Adema Brinkhuis

In de jaren 70 was dr. Jos van Kemenade minister van onderwijs en wetenschappen. Hij zette zich in voor tweedekansonderwijs voor volwassenen.

Veel volwassenen, voornamelijk moeders, kregen in hun tienertijd na de lagere school of huishoudschool de kans niet om vervolgonderwijs te volgen. Ook in Gouda kwam er bij het Gouwe College een opleiding moedermavo. Dit was min of meer een vervolg op de VOS-cursus (Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving).

De kinderen naar de buurvrouw

Diny Adema-Brinkhuis was in 1976 een van de eerste studenten. Zij had weliswaar haar diploma’s als verpleegkundige op zak, maar zij had in haar tienerjaren nooit de kans gekregen om een studie te volgen. Dat voelde voor haar als een gemis. Zij herinnert zich nog heel goed dat de eerste lessen in een gebouw aan het Paradijs gegeven werden. Later verhuisde de moedermavo naar een schoolgebouw aan de Oosthaven. Er waren twee klassen met daarin moeders van rond de 40 jaar. Zij waren zeer gemotiveerd. Diny volgde lessen Nederlands, Engels, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde en handelskennis.

De opleiding was best zwaar, omdat de studie gecombineerd moest worden met de huishoudelijke taken. Voor zij naar school ging, moest er thuis van alles geregeld worden; haar twee jonge kinderen werden bij buurvrouwen gebracht, die hen naar school en naar de crèche te brachten. Drie ochtenden per week ging Diny naar school. Er was een goede sfeer in de klas en er werd veel met elkaar gedeeld. Zij ging zelfs met medestudenten een lang weekend op schoolreis naar Engeland.

Een klas vol vlijtige liesjes

In 1979 kreeg Diny in alle vakken haar deelcertificaten. Bij de uitreiking van de diploma’s noemde directeur De Goede de dames vlijtige liesjes, dat symboliseerde hij door alle dames een vlijtig liesje te geven. Het gemiddelde examencijfer was een 8. Diny heeft na de mavo de havo gedaan. Zij behaalde haar havodiploma in hetzelfde jaar als haar zoon.

De moedermavo en -havo zijn opgegaan in het volwassenenonderwijs. Veel studenten die op een of twee vakken voor hun eindexamen zijn gezakt, halen nu hun deelcertificaat om alsnog hun diploma te behalen.