#736

Bosje van Cats Margo Pluijter

Margo Pluijter

Dit verhaal is geplaatst in de categorie landschap & natuur.

Alle categorieën

Op de kop van de Bloemendaalseweg -bij het kruispunt Bleulandweg en Ridder van Catsweg- vind je het Bosje van Cats. Een halve hectare tiny forest waar je, als je er ’s ochtends langs loopt op weg naar het station, tientallen vogels hoort fluiten.

In de tijd dat hier de Catharinahoeve stond, moet het bosje boerenerf en tuin zijn geweest. Waarschijnlijk was het deels ook weiland of toen ook al een bosje. De hoeve was tot 1953 in gebruik en is in 1981 gesloopt. Van de boerderij beplanting zie je in het voorjaar nog de sneeuwklokjes, en de grote rododendron valt vooral op als hij bloeit.

Groen moet je Doen

Tientallen jaren gebeurde er niets in het bosje. Het verrommelde. Tot het ziekenhuis in 2010 ging uitbreiden. Toen hebben de buurtbewoners, de gemeente en het ziekenhuis samen het beheer opgepakt. Er zijn bomen en struiken aangeplant om meer diversiteit in de begroeiing te krijgen en de nieuwe hoogbouw aan het zicht te onttrekken. Een mooie samenwerking want het ziekenhuis is de grondeigenaar, de gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en heeft dit via een Groen moet je Doen contract aan buurtbewoners gegeven.

Een groene poort naar een van de mooiste straten

We gaven het bosje een eigen naam: Bosje van Cats. Nu wordt het bosje ecologisch beheerd. Dat is vooral: met rust laten. Een groene poort houden naar een van de mooiste straten van Gouda.

Als voorlopig laatste actie hebben we een informatiebordje geplaatst. Vaak staan wandelaars langs de Bloemendaalseweg even stil om dit bordje en het herdenkingsbord van de Catharinahoeve te lezen. Of om een specht te spotten.

Podcast Margo Pluijter

Margot Pluijter heeft ook een podcast over het Bosje van Cats gemaakt. Luister hier naar haar verhaal over de halve hectare tiny forest.