#26

Archeologen in spe Henk van Uunen

Keizerstraat opgravingen mtime20190710155935focalnone

Als amateurarcheoloog heb ik vele opgravingen in Gouda meegemaakt. De opgraving en het onderzoek in de Keizerstraat zijn mij vooral bijgebleven ...

Voor dit project in 1993 had de gemeente Gouda een beroepsarcheoloog uit Amsterdam ingehuurd. Marleen Stoffer kwam iedere dag vanuit Amsterdam naar Gouda gereisd. Deze opgraving had ook veel bekijks; inwoners kwamen foto’s maken en vele jeugdleden ‒ archeologen in spe ‒ leerden tijdens deze opgraving te werken met waterpasinstrumenten. De ene vondst na de andere werd op de foto gezet, ingemeten en getekend. Want zo hoort het in de archeologie.

Niets Gouds aan ...

Wat vonden we tijdens deze opgraving zoal? De locatie was gedateerd omstreeks 1350, maar op de bodem werden stenen aangetroffen die helemaal niet in Gouda werden gemaakt! Vermoedelijk kwamen ze uit Zeeuws-Vlaanderen ...