#617

Aandacht voor elkaar Frans Rancuret

Frans Rancuret

Als psycholoog ben ik altijd geïnteresseerd in de mens en de omgang met elkaar.

Ik heb jaren met veel plezier les gegeven over psychologie bij de volksuniversiteit Gouda. Ik vond het heel boeiend vooral door de contacten met anderen. Mensen komen naar de volksuniversiteit om nieuwe kennis op te doen maar ook wel voor de sociale contacten.

Eenzaamheid

De laatste jaren houd ik me meer bezig met ouderen. Daar kwam ik veel eenzaamheid tegen. Aan dit onderwerp wil ik graag een steentje bijdragen. Dat doe ik via de KBO, de katholieke bond van ouderen in Gouda en via ‘het ouderencontact’ een klein lokaal initiatief. Toch had ik het gevoel dat ik niet de juiste mensen bereikte. Hiermee bedoel ik de mensen die zich eenzaam voelen en toch graag contact willen maar niet goed weten hoe dat aan te pakken of die niet goed durven. Er wordt veel georganiseerd voor ouderen, maar daar komen vaak dezelfde actieve ouderen en niet zo zeer die mensen die zich eenzaam voelen.

Van ontmoeting naar contact

Voor mij de vraag hoe kom ik daarmee in contact? In dat verband heb ik ook contact gelegd met de sociale teams, met de gemeente en met zorgverleners. Via al deze contacten lukt het hier en daar wel eenzame ouderen te bereiken maar het is een proces van lange adem.

Met het ouderen contact en met de bewonerscommissie van de Toren, een woontoren in Goverwelle met 70 eenheden en met medewerking van Woonpartners Gouda hebben we een aantal middagen georganiseerd onder het motto Van ontmoeting naar contact. Deze bijeenkomsten vinden plaats in het Govertje, het ontmoetingscentrum van Goverwelle.

Geef het door

Mijn wens bij Gouda 800 is dat we wonen in een stad waar we naar elkaar om kijken en dat er niemand hoeft te zijn die uit de boot valt. Ik ben blij dat ik hierin iets kan betekenen.

Dit verhaal werd opgetekend in het Goudse Verhalen-punt bij 't Govertje.